Welkom

Van harte welkom op de website van de Hervormde Gemeente Norg. Bekijk op deze website wie wij zijn, wat wij doen en natuurlijk hopen wij u te verwelkomen in onze kerk aan de Brink in Norg.

Iedere zondagochtend is er een kerkdienst, aanvang 10.00 uur. Onder agenda vindt u meer informatie over de diensten.

Privacy (AVG)

CORONA PERIODE – UPDATE d.d. 23 mei 2021

Beste gemeenteleden, bezoekers van de kerk van de Hervormde Gemeente Norg en Margarethahoeve,

Opening van de Margarethakerk
We zijn heel blij u te kunnen meedelen dat de Margarethakerk op zondag 6 juni 2021 haar deuren weer opent en we zijn verheugd dat we u weer mogen ontvangen. Het kerkbestuur heeft een gebruiksplan opgesteld voor het gebruik van ons kerkgebouw.

Samenvatting van de maatregelen die in de Margarethakerk gelden:
● Men houdt te allen tijde 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van anderen. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten;
● Er worden geen handen gegeven;
● Bij binnenkomst in de kerk de handen desinfecteren;
● Gebruik van de toiletten in het kerkgebouw dient tot een minimum beperkt te worden. Het toilet zal iedere keer na gebruik schoongemaakt worden;
● Na het invullen van de presentielijst loopt u direct door
● U loopt in het midden van het gangpad;
● U neemt plaats volgens de aanwijzingen en/of toewijzing van de coördinator;
● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan;
● Het gebruik van doorgeef collectezakken is niet mogelijk, er worden 3 collecteschalen bij de uitgang geplaatst;
● Na afloop van de dienst verlaat men de kerk startende vanaf de achterste rij, zodat u niemand hoeft te passeren en u loopt in het midden van het gangpad;
● Er is geen ontmoeting en koffiedrinken na afloop van de dienst.

Met vriendelijke groet,
Kerkenraad Hervormde Gemeente Norg