Welkom

Van harte welkom op de website van de Hervormde Gemeente Norg. Bekijk op deze website wie wij zijn, wat wij doen en natuurlijk hopen wij u te verwelkomen in onze kerk aan de Brink in Norg.

Update 19 december 2021: In verband met de huidige lockdown is er tot nader order geen kerkdienst op de zondagochtend. Ook de kerstnachtdienst op 24 december en kerstviering op 25 december gaan helaas niet door.

Iedere zondagochtend is er een kerkdienst, aanvang 10.00 uur. Onder agenda vindt u meer informatie over de diensten.

Privacy (AVG)

CORONA PERIODE – UPDATE d.d. 23 mei 2021

Beste gemeenteleden, bezoekers van de kerk van de Hervormde Gemeente Norg en Margarethahoeve,

Opening van de Margarethakerk
We zijn heel blij u te kunnen meedelen dat de Margarethakerk op zondag 6 juni 2021 haar deuren weer opent en we zijn verheugd dat we u weer mogen ontvangen. Het kerkbestuur heeft een gebruiksplan opgesteld voor het gebruik van ons kerkgebouw.

Samenvatting van de maatregelen die in de Margarethakerk gelden:
● Men houdt te allen tijde 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van anderen. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten;
● Er worden geen handen gegeven;
● Bij binnenkomst in de kerk de handen desinfecteren;
● Gebruik van de toiletten in het kerkgebouw dient tot een minimum beperkt te worden. Het toilet zal iedere keer na gebruik schoongemaakt worden;
● Na het invullen van de presentielijst loopt u direct door
● U loopt in het midden van het gangpad;
● U neemt plaats volgens de aanwijzingen en/of toewijzing van de coördinator;
● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan;
● Het gebruik van doorgeef collectezakken is niet mogelijk, er worden 3 collecteschalen bij de uitgang geplaatst;
● Na afloop van de dienst verlaat men de kerk startende vanaf de achterste rij, zodat u niemand hoeft te passeren en u loopt in het midden van het gangpad;
● Er is geen ontmoeting en koffiedrinken na afloop van de dienst.

Met vriendelijke groet,
Kerkenraad Hervormde Gemeente Norg