Organisatie

De Hervormde Gemeente Norg heeft op dit moment een kleine kerkenraad en daaromheen een brede groep welwillende en inzetbare vrijwilligers. De kerkenraad bestaat op dit moment uit 5 leden.

Agnes Boelens-van Nieff, scriba/ouderling kerkrentmeester
Aukje Henstra, ouderling
Joke van Schaick, ouderling
Gretha de Leeuw, diaken
Dina Hartlief, diaken

Zoals genoemd heeft de gemeente vele vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij het werk wat gedaan moet worden.  Er zijn circa 20 contactdames, die onder auspiciën van de diaconie bezoeken verzorgen bij bijzondere gelegenheden zoals huwelijksjubilea, bijzondere verjaardagen en ziekenbezoek. Er is een gemeentelid die zorg draagt dat de bloemen uit de zondagse dienst bij 2 zieken terecht komen. Een echtpaar dat m.n. bij verhuur van het gebouw belangrijk werk doet, contactpersoon is er een gemeentelid/ouderling, dat nauwgezet de contacten onderhoud met de predikanten, die veelal van buiten komen. Er is een gemeentelid dat het vervolg-contact met de predikant opneemt, het gaat dan om de invulling van de liturgie en de communicatie daaromheen voor de zondagse eredienst. Er is iemand die, pro Deo, parttime de feitelijke boekhouding doet. Verder is er een groep dames die 2 x per maand met liefde en zorg de koffie na de dienst verzorgt. Kortom, vele vrijwilligers, maar het hart van de gemeente.