De kerk

De kerk van Norg, ooit gewijd aan de Heilige Margaretha, stamt uit de dertiende eeuw. De restauratie van 1969-1971 bracht aan het licht dat zij twee houten voorgangers heeft gehad. Toren en schip zijn gebouwd in de romaanse stijl, het koor vertoont romanogotische stijlkenmerken.

De zadeldaktoren heeft op halve hoogte aan drie zijden opvallende witgepleisterde rondboognissen met gekoppelde vensters, gescheiden door zandstenen zuiltjes. Boven de ingang is het wapen van Adolf Ripperda, heer van Peize, aangebracht.

Het schip kreeg bij de restauratie de romaanse vensters terug, die in de 19de eeuw waren vervangen door neogotische ramen. Ook werden teruggevonden vensters gereconstrueerd en de dichtgezette zuidingang weer geopend. De steunberen bleven gehandhaafd.


Het rondgesloten koor heeft nog de originele oude vensters. In de noordmuur herinneren moeten en een toegangsdeur aan een ooit aangebouwde sacristie. Aan de zuidzijde bevindt zich de priesteringang.

De prachtig beschilderde ribben van het koorgewelf eindigen in een sluitsteen van grote historische waarde. Deze steen is beschilderd met een duif als zinnebeeld van de Heilige Geest. Het behoorlijk beschadigde randschrift luidt:Veni Sancte Spiritus + Divi Doni Origo (Kom Heilige Geest, van Goddelijke gave de oorsprong). Deze afbeelding is de oudste schildering in Drenthe (13de eeuw).

In de koorwanden bevinden zich negen nissen, waaronder priesterzetels, een piscina en een sacramentskastje.

De oudste interieurstukken vormen twee vonten, die na veel omzwervingen weer in de kerk zijn geplaatst. In de hal staat de kleine doopvont (wijwaterbak), vervaardigd in de 12de eeuw uit grauwe zandsteen. In het koor bevindt zich de grote doopvont van Bentheimer zandsteen (13de eeuw).

Enkele grafzerken, die ooit op het koor en in het schip lagen, liggen nu binnen het doophek. Een kleine rode zandsteen herinnert aan Bernardus Johannes Crijte, de laatste pastoor, die van 1598 tot 1619 ook de eerste predikant van Norg was.

De eikenhouten preekstoel dateert uit 1678 en werd geleverd door de kistenmaker Dirk Jans Bijmolt uit Groningen voor ƒ 250,–. De panelen van de zeshoekige kuip laten o.a. de symbolen van Geloof, Hoop en Liefde zien. Het voorste paneel vertoont een open Bijbel met de tekstaanduiding: Zyt daders des Woorts ende niet alleen hoorders. Jac. 1 Vs 22.


Het eiken offerblok stamt uit 1661, het geelkoperen doopbekken uit het laatst van de 17de eeuw.

De Tonckensbank, gemaakt in 1724, is gedeeltelijk overhuifd en biedt plaats aan zestien personen.  In de lijst van de kap boven de middelste van de drie Corinthische zuilen is het wapen van het geslacht Lunsingh, verwant aan de familie Tonckens, aangebracht. De oude Schultebank is in twee delen voor de kolommen van de orgelgalerij geplaatst.

De luidklok  werd in 1655 gegoten door Wilhelmus Jacobus de Vrij uit Groningen.

Het orgel is volgens het opschrift een ‘Geschenk van Marchien Martens te Zuidvelde, ter nagedachtenis van wijlen hare broeders Egbert en Engbert Martens’. Het orgel werd in 1896 gebouwd door F. Leichel en Zn. te Lochem.

Bron: Halbe Hageman

De Magarethakerk is te bezichtigen in de periode van 2 mei tot 1 oktober van 14:30 – 16:30 uur, behalve op zondagen. I.v.m. COVID-19 is de kerk in de periode van 2 mei 2021 tot 1 oktober 2021 niet open voor bezichtiging.