Diaconie

De diaconie wil de kerkelijke gemeente en de wereldlijke overheid bewustmaken van en voorgaan in het dienen van de naaste dichtbij en ver weg.

De ondersteuning van de diaconie is gericht op een drietal doelgroepen van mensen die wel of niet tot onze kerkelijke gemeente gerekend kunnen worden:

● Zwakken in de samenleving, zowel dichtbij als ver weg

● Mensen die weinig contact hebben met hun medemensen en in een sociaal isolement dreigen te geraken

● Mensen die in zodanige financiële omstandigheden verkeren dat zij niet in de noodzakelijke middelen kunnen voorzien